Salad

 • House Garden Salad

  • $4.00
 • Avocado Salad

  • $6.00
 • Ahi Tuna Avocado Salad

  • $12.00
 • Mango Trio Salad

  • $12.00
 • Crispy Salmon Skin Salad

  • $6.00
 • Seaweed Salad

  • $6.00
 • Tako Octopus Cucumber Salad

  • $6.00
 • Kani Crab Meat Salad

  • $6.00
 • Kimchi Salad

  • $5.00